A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

- Bedre saksbehandling og flere avviksmeldinger

Rogaland brann og redning IKS tok i bruk KF Avviksbehandling i februar 2015. Erfaringene de har gjort seg er positive, og de opplever bedre saksbehandling av avviksmeldinger. Les hva personalsjef John-Haakon Wendt sier om bruken av KF Avviksbehandling i virksomheten.Les mer

Oppstart og tilvenning i barnehagen

Tekst: Kathrine Mathilde Fagereng Tilvenningsperioden er en meget viktig del av barns oppstart i barnehage. Foreldre og barnehagepersonale må samarbeide godt for at barnet skal oppleve overgangen fra hjem til barnehage så trygg og stressfri som mulig.Les mer

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.Les mer

Forventningsavklaring – viktig del av foreldresamarbeidet

Opplæringsloven slår fast at det skal være et samarbeid mellom skolen og hjemmene. Hva lov- og avtaleverk sier er én ting – hva partene faktisk forventer av hverandre er vel så viktig.Les mer

Nyhet: Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Kommuneforlaget har utviklet søknadsskjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage».Les mer

Sett tjenestebeskrivelsene i fokus

Uten gode tjenestebeskrivelser forsvinner noe av den grunnleggende tanken bak digital innbyggerdialog og døgnåpen forvaltning, mener salgs- og markedssjef i Kommuneforlaget, Stig Berge Nilsen.Les mer

Møt oss her

eKommune 2015

16. - 17. september

Vis alle