A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjon og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10 FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse, og blir tilgjengelig gjennom bedrekommune.no i august 2015.Les mer

Ny bok: Bli bevisst - En bok om kvalitet i barnehagen

Boken tar for seg pedagogisk bevissthet og er andre bok i serien om kvalitet i barnehagen.Les mer

Kommuneforlagets brukerkonferanser 2015

Vi har gleden av å invitere deg til Kommuneforlagets regionale brukerkonferanser 2015. I 2013 gjennomførte vi konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Dette året legges brukerkonferansene til Oslo 23.mars, Trondheim 24.mars og Stavanger 25.mars.Les mer

Boltrelek og lekeslåssing - Større rom i barnehagen og småskolen

Rykende fersk bok om et spennende tema!Hva er boltrelek og lekeslåssing? Har slik lek noen nytteverdi? Forfatter Nils Eide-Midtsand gjennomgår hva boltrelek er og hvilken betydning den har for barns utvikling og trivsel.Les mer

KF Analyse

Nytt verktøy for interaktiv analyse og sammenligning med andre kommuner.Les mer

Ny bok: Profesjon & kjærlighet

Denne boken handler om de voksne i barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste barna i barnehagenLes mer


Hjelp til chat / nettprat?