A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

Oppstart og tilvenning i barnehagen

Tekst: Kathrine Mathilde FagerengTilvenningsperioden er en meget viktig del av barns oppstart i barnehage. Foreldre og barnehagepersonale må samarbeide godt for at barnet skal oppleve overgangen fra hjem til barnehage så trygg og stressfri som mulig.Les mer

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.Les mer

Forventningsavklaring – viktig del av foreldresamarbeidet

Opplæringsloven slår fast at det skal være et samarbeid mellom skolen og hjemmene. Hva lov- og avtaleverk sier er én ting – hva partene faktisk forventer av hverandre er vel så viktig.Les mer

Nyhet: Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Kommuneforlaget har utviklet søknadsskjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage».Les mer

Sett tjenestebeskrivelsene i fokus

Uten gode tjenestebeskrivelser forsvinner noe av den grunnleggende tanken bak digital innbyggerdialog og døgnåpen forvaltning, mener salgs- og markedssjef i Kommuneforlaget, Stig Berge Nilsen.Les mer

Den elektroniske forvaltningen og loven

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivning som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.Les mer

Møt oss her

eKommune 2015

16. - 17. september

Vis alle