A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats.Les mer

Kommuneforlaget inngår forhandleravtale med dania software as

Avtalen med det danske softwareselskapet dania software a/s innebærer at Kommuneforlaget med virkning fra 1. januar 2016 skal markedsføre og selge malløsningen dynamictemplate til kommuner og offentlige virksomheter i Norge. Avtalen kan bidra til store besparelser knyttet til dokumentproduksjon i kommuner og offentlige virksomheter.Les mer

- Bedre saksbehandling og flere avviksmeldinger

Rogaland brann og redning IKS tok i bruk KF Avviksbehandling i februar 2015. Erfaringene de har gjort seg er positive, og de opplever bedre saksbehandling av avviksmeldinger. Les hva personalsjef John-Haakon Wendt sier om bruken av KF Avviksbehandling i virksomheten.Les mer

Oppstart og tilvenning i barnehagen

Tekst: Kathrine Mathilde Fagereng Tilvenningsperioden er en meget viktig del av barns oppstart i barnehage. Foreldre og barnehagepersonale må samarbeide godt for at barnet skal oppleve overgangen fra hjem til barnehage så trygg og stressfri som mulig.Les mer

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.Les mer

Forventningsavklaring – viktig del av foreldresamarbeidet

Opplæringsloven slår fast at det skal være et samarbeid mellom skolen og hjemmene. Hva lov- og avtaleverk sier er én ting – hva partene faktisk forventer av hverandre er vel så viktig.Les mer

Møt oss her

Landstinget 2016

16.–17. februar

Vis alle