A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

Kommuneforlaget leverer dynamictemplate til 11 departementer

Kommuneforlaget har inngått avtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om leveranse av malløsningen dynamictemplate til 11 departementer. – Denne løsningen vil gi betydelig forenkling og effektivisering i departementenes dokumentproduksjon, sier salgs- og markedssjef Stig Berge Nilsen i Kommuneforlaget.Les mer

Kärnen i förskolan

Inspirerende lesning av Margareta Öhman, i innledning til den svenske utgaven av "Jakten på den gode barndom" - "Lekfullt samspel i förskolan" av Kari Pape.Les mer

Kommuneforlaget – ukjent innovasjonstjerne skaper bedre styring

I jakten på Norges mest innovative virksomheter er det noen aktører som fremstår som «naturlige» kandidater, mens andre overrasker. Det skal innrømmes at da vi fikk flere uavhengige tips om å avlegge Kommuneforlaget et besøk, ble vi mer enn bare litt overrasket.Les mer

10-FAKTOR - Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’ medarbeiderundersøkelse

Denne boken retter seg primært mot ledere med personalansvar, men den vil også være nyttig for HR-medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er opptatt av ledelse og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.Les mer

PROLOG - Samfunnsfag for videregående

PROLOG er et nytt læreverk i samfunnsfag for videregående skole. Boka gir læreren større frihet og styrker det faglige initiativet. PROLOG følger elevene gjennom arbeidet med alle kompetansemålene i samfunnsfag. Gjennom skreddersydd stoff, eksamensoppgaver og fordypning utvikles ferdighetene som læreplanen krever.Les mer

Ny bok fra Terje Melaas

Se meg, jeg vil leke! er tittelen på Melaas sin nye bok. Boka er en vitamininnsprøyting om lekens verdi og den voksnes rolle.Les mer

Møt oss her

eKommune 2016

22. - 23 september

HR FORUM 2016

2.- 3 november

Vis alle