A A A

Relanserer styringssystemer september 2014

KF BedreStyring og KF BedreInnsikt ble første gang lansert i 2010. I løpet av fire år har Kommuneforlaget fått god erfaring rundt overordnet styring, og relanserer nå systemene. Hensikten er enklere, bedre og mer brukervennlige styringssystemer.

Les mer

KF BedreStyring

KF BedreStyring er et verktøy for helhetlig styring i Kommune-Norge. Løsningen er tilrettelagt kommunenes oppgaver, struktur og utfordringer og viser sammenhengen mellom innsats og resultater på kommunens ulike tjenesteområder.

Illustrasjonsbilde

Omfatter hele kommunen

KF BedreStyring er et verktøy for helhetlig styring i kommunene med støtte for bruk av målekart og strategikart, tiltaks- og aktivitetsstyring, risikostyring, analyse og rapportering.

Systemet er tilpasset hver enkelt kommunes organisasjon (kommunen, sektorer, enheter) og de tre nivåene har lik brukerflate.

 

Ledelsesverktøy  

Det interaktive årshjulet i systemet er et lederverktøy med aktivitetsoversikt. 

Målekartet viser måloppnåelse på kommunenes fokusområder (økonomi, organisasjon, tjenestekvalitet og samfunn). Det gir en oversikt over de utvalgte styringsindikatorene. Måloppnåelsen vises med både historiske tall og i forhold til inneværende periodes mål. Kommunen kan legge inn tiltak og følge opp disse.

 

Data og indikatorer

KF BedreStyring implementeres med kommunenes egne data  fra bedrekommune.no, Skoleporten og anbefalte KOSTRA-indikatorer, i tillegg til tall fra økonomi og personalsystem.

I KF BedreStyring kan kommunene ta utgangspunkt i en anbefalt liste med kjernekvalitetsindikatorer fra KS når de skal måle den opplevde kvaliteten i sin kommune. En slik liste er til stor nytte for kommunene ettersom det ikke finnes noen standarder eller retningslinjer for å måle opplevd kvalitet.

 

Modulbasert

Kommuneforlagets tilnærming til styring er modulbasert slik at kommunen kan starte i det små og implementere etterhvert som de er klar for neste trinn. Slik kan styringsløsningen tilpasses kommunen for å imøtekomme hver enkelt kommunes ønske, behov og modenhet for målstyring. Systemet leveres som en ASP-løsning og kan enkelt implementeres i alle kommuner. Systemet er utviklet av SAS Institute.

Vi baserer implementering på en prosess mellom KF, kommunene og evt. rådgivning fra KS/KS-K. Sammen  bistår vi gjerne din organisasjon med tips og råd for hva som er viktig å tenke på når man skal implementere et styringsverktøy som KF BedreStyring.

Kontakt oss for en uforpliktende presentasjon av løsningen.

Kommuneforlaget vant Innovasjonsprisen for KF BedreStyring

Kommuneforlaget var en av fem finalister til Dataforeningens BI-priser for 2012, og vant Innovasjonsprisen for BI-løsningen KF BedreStyring.

Les mer

God ledelse er avgjørende

Kommunesektoren er den mest spennende sektoren man kan være leder i. Selvsagt fordi sektoren er en viktig del av livet til alle – absolutt alle – i landet, nærmest fra vugge til grav. Men også fordi den byr på helt spesielle utfordringer, som igjen stiller helt spesielle krav til ledelse, skriver administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng.

Les mer

Styring er primært, internkontroll sekundært

KRD har fått utarbeidet tre rapporter om internkontroll i kommunene de siste årene. Internkontroll er viktig, men det blir påfallende når det helhetlige inntrykket blir at KRD synes mer opptatt av kontroll enn av styring og kvalitetsutvikling.

Les mer
Arne Svendsen, Os kommune

Liten kommune satser stort på helhetlig styring

– Vårt håp er å få en mer effektiv drift og at vi også hever kvaliteten, sier Arne Svendsen, rådmann i Os kommune i Hedmark. Kommunen er en av de første som implementerer systemer for virksomhetsstyrings og kvalitetsstyring fra Kommuneforlaget.

Les mer

Styrer etter klare mål

Et godt styringssystem er strategisk viktig for å kunne lede en kommune i rett retning. Kommunalleder Sigve A. Laugsand i Skaun kommune har stor tro på KF BedreStyring. Han tror systemet vil gi dem bedre oversikt og gjøre det lettere å styre etter konkrete mål.

Les mer

Bedre styring i kommunen

Vanlige styringssystemer har som regel et ganske ensidig fokus på økonomi. Dette holder ikke i kommunal sektor. KF BedreStyring er et styringssystem spesialtilpasset til kommunenes komplekse hverdag.

Les mer


Hjelp til chat / nettprat?

Kontakt

Stig Berge Nilsen

Salgs- og markedssjef

24 13 28 58 / 95 33 43 45 

stig.nilsen@kommuneforlaget.no

  

Kathrine Jørgenvåg

Salgs- og markedsansvarlig

24 13 28 47 / 90 65 48 70

kathrine.jorgenvag@kommuneforlaget.no

 

Få et uforpliktende pristilbud.