Bilde av Kristin Bryhni

Kristin Bryhni

Tekst- og kvalitetskonsulent

Redaksjonelt ansvar for Nasjonal tjenestekatalog og Kommunenøkkelen, samt oppdatering av Kommuneregisteret.