Kommuneforlaget er på Arendalsuka 2018

Kommuneforlaget er på Arendalsuka 2018

Digitalisering får større og større fokus i hverdagen vår. Det er også tema i skolehverdagen, men hvor digitaliserte er skolen egentlig blitt?

Hjelper det å gi elevene hver sin PC hvis pedagogikken forblir den samme?

Gir det større læringseffekt ved innføring av digitale verktøy inn i læreverket og skolen?

Gutter er ofte mer tekno interesserte enn jenter. Vil det å innføre digitale verktøy være med på å tette gapet mellom gutter og jenter?

Hvis man har forskningsmessige resultater som viser at digitale verktøy inn i skolen virker, hvorfor tar man ikke dette med i læreplaner?

Disse og flere spørsmål ønsker Kommuneforlaget å få belyst og har derfor invitert flere toneangivende aktører på dette feltet til en panel diskusjon.  

Vi gleder oss til en god meningsbryting mellom, Kjell Lars Berge, Professor UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Kari Olrud Moen, styreleder ved Norges Handelshøgskole (NHH) Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør Utdanning i KS, som alle har stor interesse for og sterke meninger om dette feltet.

Tirsdag 14. august

17.00-19.00 Bankgården, Bricolagen 

Vil du møte oss i løpet av uken er det bare å ta kontakt;

Thor Jørgen Kristiansen Administrerende direktør 

976 50 660 thor.jorgen.kristiansen@kf.no 

Per Olav Nyborg Utviklings- og leveransesjef / COO

91185 049 per.olav.nyborg@kf.no 

Frederikke Stensrød Digitalt Markedsansvarlig

906 24 295 frederikke.stensrod@kf.no